top of page
Cikel groen.gif
Cikel groen.gif
Cikel groen.gif
Cikel groen.gif
Cikel groen.gif

tijdreizigster

‘I travel through life with the language of my soul and synchronicity on my path as my guides' - Tanja Catharina Abbas

 

Als mens kunnen we op verschillende manieren reizen. Vanzelfsprekend kun je je fysiek verplaatsen van de ene naar de andere plek met alle mobiele mogelijkheden die we hebben. Je kunt ook reizen door op dezelfde plek te zijn, bijvoorbeeld door boeken te lezen, films of kunst te beleven, muziek te luisteren..... Mijn 'reizen' vanuit dezelfde plek ontstaan vaak in meditaties, maar ook gewoon als ik ergens ben. Vanuit een diepe hartsverbinding met de bron reis ik dwars door tijd en ruimte, door verschillende plaatsen en tijdlagen heen. 

 

Krachtplekken en 'verdwenen' volkeren

Ik houd al mijn hele leven van reizen. Ik ben nieuwsgierig naar andere culturen, gewoontes, mensen en hun verhalen, oude mystieke plekken en hun geschiedenis, maar ik heb mij nooit bewust bezig gehouden met 'die andere manier van reizen'. Sinds het kantelpunt in mijn leven in 2014 hebben mijn reizen een verdiepende vorm aan genomen. Ik heb gemerkt dat ik -als ik mij focus en op mijn pad blijf- vrijwel moeiteloos voorbij tijd en ruimte kan reizen. Ik krijg beelden door van lang vergeten volkeren, rituelen, krachtplaatsen op de aarde, symbolen en soms woorden in een andere taal. In eerste instantie dacht ik dat ik het mij verbeelde. Bij nader onderzoek bleek het altijd te kloppen. Plekken en volkeren uit de oudheid waarvan ik de naam nog nooit had gehoord bleken werkelijk (te hebben) bestaan. Een aantal van die plekken heb ik de afgelopen jaren ook bezocht, zoals Malta, Toscane (Etruskisch gebied), Egypte, Iran, Armenië, Canada. Het leidt tot een diepere verbinding waardoor ik de aangereikte kennis verder kan delen, ook al is de betekenis ervan niet altijd in een keer helder. Het is als een grote kosmische puzzel, waar je steeds stukken van aangereikt krijgt. 

 

Verhalen delen

Deze gave heeft zich door acceptatie en toewijding de afgelopen jaren verder verdiept. Ik heb geprobeerd de magie van dit alles consequent bij te houden in reisverslagen of korte verhalen. Ik wil dit graag zoveel mogelijk delen, in blogs op deze site en in boekvorm. Het kan voor anderen inspirerend zijn of wellicht hebben anderen ook delen van de puzzel waardoor we met elkaar het grotere geheel kunnen zien. Op dit moment schrijf ik ook aan het vervolg op 'Leven in de Kanteltijd.'

 

Terugkeer van het vrouwelijke aspect

Inmiddels haalt de verbinding mijn schrijftempo in; alles wat vrij komt is bijna niet bij te benen in geschreven woorden. Er is gelukkig een rode draad; het gaat steeds over de terugkeer van het vrouwelijke aspect (the sacred feminine) in onze samenleving, aangereikt vanuit diverse mystieke, wereldwijde, vaak sjamanistische tradities. De ‘verborgen’ kennis daarover komt in deze tijd weer naar boven om bij te dragen aan een nieuw paradigma en ik deel het van harte in al mijn werk.

Overgave en vertrouwen

Hoe dit alles verder vorm krijgt is nog onduidelijk. Daarin geef ik mij over. Ik kies er bewust voor om tijd en ruimte vrij te maken in mijn hart en in mijn leven om zowel veel innerlijk onderzoek als ook wetenschappelijk en esoterisch onderzoek te doen. Intuitief onderzoeken noem ik dit. Het vergt veel toewijding, geduld, discipline en vooral veel vertrouwen dat mijn leven zich ontvouwt zoals het bedoeld is. 

NB De komende periode zal ik de blogs zoveel mogelijk aanvullen met mijn (reis)verhalen.

bottom of page