Cikel oker.gif
Cikel oker.gif
Cikel oker.gif
Cikel oker.gif

Gespreksleiding

Na meer dan vijftien jaar ervaring in het modereren van kleinere tot zeer grootschalige (interactieve) bijeenkomsten als dagvoorzitter of facilitator, richt ik mij nu bewust op het ondersteunen van gesprekken waarin de onderlinge verbinding centraal staat. Sinds 2015 heb ik mij om die reden verder verdiept en geschoold in de dialoog en het hartsgesprek. Ik zorg -bij voorkeur in een natuurlijke omgeving- voor een veilige bedding van het gesprek, waarin iedereen uitgenodigd wordt zichzelf te laten horen en zien zoals je bent.

Dialoog

Bij de dialoog onderzoek je in een kleine groep (max. 6 personen) in de cirkel van gelijkwaardigheid samen een vraag. Het aandachtig spreken en luisteren naar de ander staat centraal. Er ontstaat letterlijk en figuurlijk ruimte, waarin ieder geluid er toe doet en er mag zijn. De dialoog leidt tot diepere inzichten in de vraag die voorligt, meer begrip voor elkaars standpunten en meer verbinding onderling, op een natuurlijke wijze. 

Ik ben geschoold in de volgende dialoogmethodes:

  • Appreciative Inquiry (waarderend onderzoeken)

  • Talking stick (gericht op het luisteren en spreken vanuit het hart)

  • Socratisch gesprek (gezamenlijk zelfonderzoek)

Hartsgesprek

Het hartsgesprek is een 1-op-1 gesprek met een publiek erbij. Het is een interviewvorm waarin ik mijn eigen stijl heb ontwikkeld. Ik laat mij leiden door mijn oprechte interesse en een gezonde nieuwsgierigheid naar de mens naast mij. Door goed te gronden en mij op mijn hart af te stemmen stel ik 'in het moment' de vragen die zich aandienen. Ik heb gemerkt dat het gesprek dan vrijwel als vanzelf in een flow komt, omdat het de ander uitnodigt ook vanuit het hart te spreken. Deze gesprekvorm is voor iedereen toegankelijk, ook voor mensen die het lastig vinden om hun eigen geluid voor een publiek te laten horen. 

Wie, waar, werkwijze en waarover?

Voor beide gespreksvormen kun je mij inschakelen. In een oriënterend telefonisch of persoonlijk gesprek verkennen we samen de vraag die voorligt, om te beoordelen wat een passende aanpak is. Daarbij denk ik graag mee over de juiste locatie. Het wordt nogal eens onderschat hoe belangrijk de plek is waar het gesprek gevoerd wordt. Een voedende, natuurlijke, rustige omgeving is uitermate belangrijk. Ik werk om die reden samen met een aantal prachtige locaties in mijn directe omgeving. In het geval van de dialoog kan deze ook bij mij thuis verzorgd worden in de periode van april t/m september. 

Zowel overheden, onderwijs- en maatschappelijke instellingen, stichtingen, verenigingen, bedrijven en particulieren zijn mijn opdrachtgevers. De dialoog is geschikt voor teams of samenwerkingsverbanden die tegen wezenlijke vragen aanlopen die aandacht verdienen. Voor het hartsgesprek word ik ook regelmatig ingehuurd door kunstenaars bij de opening van hun expositie.

 

De onderwerpen die centraal staan zijn gericht op gespreksthema's die ik zelf een warm hart toedraag; zoals een circulaire economie, natuurbeheer, water, duurzaamheid, samenwerking, een inclusieve samenleving, sociaal ondernemerschap, kunst&cultuur, transities, bewustzijn, verbinding, transformatie, compassie, stad&platteland.