Tanja Abbas

natuurlijke verbinder

 

Brengt je in verbinding

met je ware natuur

Natuurcoach
DIALOOGBEGELEIDster
schrijfster
spreekster
tijdreizigster
"If we want to understand the world around us, we have to start exploring the world within us" Sir Ken Robinson

BLOGs

HeART*HOME*HUMANITY

Mijn blogs ter inspiratie zijn soms kort, soms lang. Soms in het Nederlands, soms in het Engels. Het zijn persoonlijke verhalen uit het hart over het hartsbewustzijn (trefwoord Hart/Heart), over ons gezamenlijke huis, de Aarde of over mijn eigen huis (trefwoord Huis/Home) en natuurlijk over ons mensen (trefwoord Mens/Humanity). De natuur is natuurlijk de verbindende factor. Veel leesplezier!

Tanja Catharina Abbas

Van nature ben ik een verbinder. Ik leef mijn leven vanuit een diepgevoelde verbinding met alles om mij heen. Ik zie intuïtief met mijn hart, analyseer met mijn hoofd en geef het handen en voeten in de wereld. Zo leef ik het leven door te voelen, te denken en te doen. Daarbij heb ik oog en oor voor mensen en al hun potentieel.

Vanuit mijn innerlijke ervaring zie ik de mens als onderdeel van de natuur. Wij staan met elkaar en met alles om ons heen in verbinding. Ik heb het dan over de verbinding binnen in ons zelf, de verbinding tussen hemel en aarde en de verbinding met al het leven op aarde. Dat is onze ware natuur als mens. Als je van daaruit leeft, breng je jezelf en daarmee ook de wereld in balans. Ons hart is de toegangspoort om die verbinding tot stand te brengen.

 

In de oudheid, bij verschillende volken was deze verbinding tussen mens en natuur bekend. In onze westerse maatschappij is deze kennis en wijsheid over onze ware natuur naar de achtergrond verdwenen. Zo zijn we als mensheid uit balans geraakt, met alle gevolgen van dien. Mijn missie is om bij te dragen aan een wereld in balans door mensen weer te laten ontdekken wie ze werkelijk zijn.

De natuur is daarin in al haar schoonheid en eenvoud een belangrijke spiegel voor mijzelf en voor ons mensen. Door de verbinding met de natuur groeit je eigen waarde, je wijsheid en daarmee je innerlijke kracht. Door middel van 1-op1 coaching in de natuur, stiltewandelingen, het hartlabyrint, workshops, retraites, mijn boeken, blogs, verhalen, het inzetten van de dialoog als gespreksleider en natuurlijk zelf leven naar wat ik graag in de wereld terugzie, breng ik je weer in verbinding met je ware natuur. Zo vind je in jezelf de antwoorden op jouw levensvragen.

 
 
Contact

Tanja Abbas

Zwiepseweg 18

7244 NA Barchem

06 5328 8435

tanja.abbas@icloud.com

  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black Twitter Icon